Czy pochodzenie to powód do dumy?

Duma to poczucie własnej godności i wartości.

Reklamy