Wytrych do kariery

Ludzie pozbawieni wszelkich kompetencji tak zawodowych, jak i osobistych nie mieliby żadnych szans na zrobienie kariery, gdyby w zamian nie wyróżniali się jakimiś innymi, niespecyficznymi dla swojego gatunku właściwościami, np. brakiem kręgosłupa lub skrupułów.

Reklamy