Dzieci Facebooka

Swego czasu zdarzyło mi się pochwalić akcję FB wymierzoną przeciwko naszym rodzimym narodowcom/nacjonalistom. Czytaj dalej >>

Reklamy