Liberalizm vs. autorytaryzm

Ja (liberał) pozwalam Ci żyć, jak chcesz. Ty (autorytarysta) każesz mi żyć, jak chcesz Ty. W ten sposób ja szanuję Twoje prawo do samostanowienia, Twoją godność, Ty zaś przemocą odzierasz mnie z mojej.

Reklamy